Política de Protecció de Dades Personals i Condicions Generals d’Ús del lloc web:

  • INFORMACIÓ LEGAL

En compliment del que es disposa en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, es faciliten les següents dades relacionades amb aquesta pàgina:

El titular d’aquest lloc web és Tot Aventura – https://totaventura.es/

Podrà dirigir-se a Tot Aventura – https://totaventura.es/ mitjançant correu electrònic a través de l’adreça infototaventura@gmail.com

Aquesta informació legal es completa amb la Política de Protecció de Dades Personals, amb les Condicions Generals d’Ús del lloc web i, en el seu cas, amb les Condicions Particulars de cada producte o servei recollides en qualsevol dels llocs web de Tot Aventura – https://totaventura.es/

Tot Aventura – https://totaventura.es/ no assumeix cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte o il·lícit de la informació facilitada a través de les seues pàgines d’Internet. Així mateix, i amb els límits legals, no assumeix cap responsabilitat per la falta d’exactitud, integritat o actualització de les dades o informacions que es publiquen en els llocs web dels quals és titular. Els continguts i informacions subministrades no constitueixen consells o assessorament legal de cap mena, sinó que formen part d’un servei de caràcter merament informatiu i divulgatiu. Tot Aventura – https://totaventura.es/ tampoc es fa responsable del contingut d’altres pàgines d’Internet a les quals puguen dirigir-se els links o enllaços col·locats en els llocs web de Tot Aventura – https://totaventura.es/

 

  • POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

L’accés a alguns dels serveis i productes oferits a través de les pàgines de Tot Aventura – https://totaventura.es/, en Internet pot requerir que l’usuari proporcione determinades dades de caràcter personal. D’acord amb el que es disposa en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, es comunica que aquestes dades personals quedaran incorporades als fitxers de Tot Aventura – https://totaventura.es/, amb la finalitat de facilitar un millor servei i informació sobre els productes i serveis oferits. La rectificació, cancel·lació o qualsevol disposició de les dades de caràcter personal obtinguts podrà realitzar-se pel seu titular directament mitjançant comunicació a infototaventura@gmail.com

 

  • CONDICIONS GENERALS D’ÚS DEL LLOC WEB

Constitueix l’objecte de les presents Condicions regular l’accés i la utilització d’aquest lloc web.

Tot Aventura – https://totaventura.es/ es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració del lloc web i dels continguts i serveis que en ell s’incorporen. L’usuari reconeix i accepta que en qualsevol moment Tot Aventura – https://totaventura.es/ puga interrompre, desactivar i/o cancel·lar qualsevol dels continguts i serveis que s’integren en el lloc web.

L’accés i la utilització de certs continguts i serveis pot trobar-se sotmés a determinades condicions pròpies, avisos legals, directrius i reglaments d’ús que, prèviament posats en coneixement de l’usuari, i segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les Condicions Generals ací recollides. L’accés i la utilització d’aquests continguts i serveis implicarà, per consegüent, la plena adhesió a les Condicions Particulars que els regulen en la versió publicada en el moment que l’usuari accedisca a aquests, quedant aquestes Condicions Particulars incorporades automàticament a les presents Condicions Generals.

En cas de contradicció entre els termes i condicions manifestats en les Condicions Generals i en les Condicions Particulars, prevaldran, sempre i en tot cas, els termes acordats en aquest últim instrument respecte d’aquells termes incompatibles i tan sols respecte d’aquells continguts i serveis sotmesos a aquesta específica regulació. Per a l’accés al lloc web l’usuari ha de comptar amb un accés a Internet, bé siga directament o bé indirectament, a través dels dispositius d’accés. Per al correcte accés, visualització i implementació de determinats continguts i serveis del lloc web, l’usuari podrà necessitar la descàrrega en els seus equips informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. Aquesta instal·lació serà a càrrec de l’usuari, declinant Tot Aventura – https://totaventura.es/ qualsevol tipus de responsabilitat que d’això es poguera derivar.

L’usuari s’obliga a no accedir als continguts i serveis del lloc web per altres mitjans que no siga la interfase de pantalla que Tot Aventura – https://totaventura.es/ proporciona per a accedir a aquests.

Tot Aventura – https://totaventura.es/ podrà exigir per a l’accés a determinats continguts i serveis l’enviament d’un formulari d’alta. L’usuari, en tal cas, haurà de proporcionar la informació sol·licitada. En relació amb el procés de registre, l’usuari s’obliga a:

  1. Facilitar les dades veraces, exactes i completes sobre la seua identitat.
  2. Actualitzar les dades de registre perquè aquestes continuen sent veraces, exactes i completes.

L’usuari no podrà triar com a nom d’usuari o contrasenya paraules i/o expressions que, en general, anaren contràries a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades i, en general, paraules i/o expressions sobre les quals recaiga algun dret que excloga la utilització per l’usuari d’aquestes. A tal fi, l’usuari no podrà seleccionar paraules o expressions que siguen malsonants, injurioses, calumnioses, idèntiques, similars o, de cap manera, coincidents amb signes distintius, denominacions socials, així com noms, cognoms, noms artístics i/o pseudònims de terceres persones. Si l’usuari facilitara qualsevol dada falsa, inexacta o incompleta, o si Tot Aventura – https://totaventura.es/ tinguera motius suficients per a sospitar que aquesta informació fora falsa, inexacta, incompleta, o contrària a la llei o a les exigències de la moral i els bons costums generalment acceptades, de conformitat amb el que s’estableix en el paràgraf anterior, Tot Aventura – https://totaventura.es/ tindrà dret a cancel·lar el registre i denegar l’accés i ús, present o futur, del lloc web o de qualsevol dels continguts i/o serveis en ell incorporats.

 

  • COOKIES

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal de la qual està en 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, els Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text situats en el seu ordinador, per a ajudar el website a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús del website (incloent la seua adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors dels Estats Units. Google usarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús del website, recopilant informes de l’activitat del website i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat del website i l’ús d’Internet. Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així li ho requerisca la legislació, o quan dits tercers processen la informació per compte de Google. Google no associarà la seua adreça IP amb cap altra dada del qual dispose Google. Pot vosté rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant l’ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, no obstant això, deu vosté saber que si ho fa pot ser que no puga usar la plena funcionabilidad d’aquest website. En utilitzar aquest website vosté consent el tractament d’informació sobre vosté per Google en la forma i per a les finalitats a dalt indicades.

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del seu nom d’usuari i de la seua contrasenya, així com a mantindre tots dos en secret. Serà d’exclusiva responsabilitat de l’usuari mantindre la confidencialitat del seu nom d’usuari i de la seua contrasenya, assumint personalment qualssevol activitats que es realitzen o que tinguen lloc mitjançant la utilització d’aquests.

L’usuari podrà cancel·lar i desactivar el seu registre en qualsevol moment utilitzant el seu nom d’usuari i la seua contrasenya. L’usuari reconeix i accepta que Tot Aventura – https://totaventura.es/ es reserva el dret a cancel·lar aquells registres inactius durant un període de temps que no fóra raonable.

L’usuari s’obliga a usar el lloc web i els continguts i/o serveis que en ell s’incorporen de manera diligent i correcta. Així mateix, es compromet a no utilitzar el lloc web:

  1. Per a la realització d’activitats contràries a la llei, a la moral, als bons costums acceptats o a l’ordre públic establit.
  2. Amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits o lesius de drets i interessos de tercers, declinant Tot Aventura – https://totaventura.es/ qualsevol responsabilitat que, de tot l’anterior, es poguera derivar.

Queda expressament prohibit que l’usuari autoritze tercers l’ús, total o parcial, del lloc web o que introduïsca i/o incorpore en una activitat empresarial pròpia els continguts i/o serveis en ell incorporats. Queda expressament prohibit l’ús o aplicació de qualssevol recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals els usuaris puguen beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de l’explotació no autoritzada dels continguts i/o serveis oferits o el lloc web en si.

L’usuari s’obliga a abstindre’s d’utilitzar els continguts i serveis de qualsevol forma que puga danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o impedir la normal utilització o gaudi del mateix per part d’altres usuaris.

L’usuari s’obliga a no interferir, ni interrompre, l’accés i utilització del lloc web, servidors o xarxes connectats a aquest, ni incomplir els requisits, procediments i regulacions de la política de connexió de xarxes.

La relació jurídica derivada de l’accés i la utilització del lloc web, així com dels continguts i serveis en ell incorporats, té una duració indefinida. Així mateix, qualsevol de les parts podrà donar per acabada o suspendre la present relació jurídica unilateralment en qualsevol moment i sense més causa que la seua voluntat en tal sentit.

Sense perjudici de l’anterior, aquesta relació es tindrà per acabada amb caràcter immediat quan Tot Aventura – https://totaventura.es/ publique unes noves Condicions Generals. L’accés i utilització del lloc web implicarà la plena adhesió i acceptació de les noves condicions i, conseqüentment, l’inici d’una nova relació jurídica.

Tot Aventura – https://totaventura.es/ es reserva la facultat de modificar, en qualsevol moment i sense previ avís, les presents Condicions Generals.

L’usuari no podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts els drets i obligacions establits en aquestes Condicions Generals i, en el seu cas, en les Condicions Particulars.

Tot Aventura – https://totaventura.es/ podrà cedir, transferir, gravar o subrogar en favor de terceres parts, totalment o parcialment, els drets i obligacions assumits en virtut de la relació contractual ací exposada, així com la posició contractual a qualsevol tercera part, entenent-se, per mitjà de la present clàusula, que l’usuari atorga autorització suficient a aquest efecte.

El lloc web és operat i controlat per Tot Aventura – https://totaventura.es/ des de les seues oficines a Espanya. Conseqüentment, totes les qüestions que pogueren derivar-se de l’accés i/o ús del mateix s’entendran regulades i interpretades de conformitat amb la legislació espanyola.

Tot Aventura – https://totaventura.es/ i l’usuari se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que poguera correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de València.

Per a qualsevol informació addicional, suggeriment o proposta pose’s en contacte amb infototaventura@gmail.com